MY MENU

Олон Улсын даатгал

“Та олон улсын даатгал эсвэл солонгосын эрүүл мэндийн даатгалд хамргадсан уу?”

“Олон улсын даатгалтай.”

Хэрвээ таны хамрагддаг олон улсын даатгалын компани Насарет Олон Улсын Эмнэлгийн эрүүл мэндийн үйлчилгээнд нөхөн олговор олгодог эсэхийг шалгахыг хүсвэл Сос Интэрнэйшнэл (SOS International) болон Global Assistance Partners GAP (Overseas Insurance Agency – Гадаад даатгалын агентлаг) –д холбогдон лавлана уу. SOS болон GAP-с нь таны даатгалын нөхөн олговорын баталгаа бичгийг (GOP - Guerantee of Payment ) манай эмнэлэгт гаргаж өгсөн тохиолдолд л эмчилгээ үйлчилгээ авсны дараа төлбөр төлөх шаардлагагүй. Учир нь даатгалын компани нь эмнэлгээс нэхэмжлэх хүлээн авч таны өмнөөс төлбөр тооцоог хийнэ.

* Харин эмчийн тодорхойлолт, MRI, MRA, CT шинжилгээний дүгнэлт бичиг нь тусдаа төлбөртэй тул өвчтөн өөрийн биеэр төлөх шаардлагатай.

Илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг доорх хаягаар холбогдон авах боломжтой.
“Солонгосын даатгалд хамрагддаг.”

Хэрэв та солонгосын хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой даатгал эсвэл солонгосын иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаг бол солонгос иргэний даатгалтай адил үнийн дүнгээр хөнгөлөлт авах боломжтой.

“Солонгосын даатгалд хамрагддаг.”

Хэрэв та солонгосын хөдөлмөр эрхлэлттэй холбоотой даатгал эсвэл солонгосын иргэдийн эрүүл мэндийн даатгалд хамрагддаг бол солонгос иргэний даатгалтай адил үнийн дүнгээр хөнгөлөлт авах боломжтой.