MY MENU

Эмчилгээний тасаг / Эмчийн танилцуулга

Уламжлалт эмчилгээний алба

Буцаж явах

 • Уламжлалт эмчилгээний алба

  И Ган Ил Насарет Эрүүл Мэндийн Сангийн тэргүүн Уламжлалт нөхөн сэргээх эмчилгээний мэргэжлийн эмч

 • Уламжлалт эмчилгээний алба

  Ём Ду Сон Уламжлалт нөхөн сэргээх эмчилгээний мэргэжлийн эмч

 • Уламжлалт эмчилгээний алба

  Мүн Жон Сам Уламжлалт нөхөн сэргээх эмчилгээний мэргэжлийн эмч

Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг

Буцаж явах

 • Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг

  Шим Чүн Нам Хоол боловсруулах эрхтэн тогтолцооны тасгийн мэргэжлийн эмч, Ph.D

 • Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг

  Ян Дун Хёг Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасгийн мэргэжлийн эмч

 • Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг

  Пак Сон Үг Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасгийн мэргэжлийн эмч

 • Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг

  Юн Жэ Үн Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасгийн мэргэжлийн эмч

 • Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг

  Хо Тэ Юн Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасгийн мэргэжлийн эмч

 • Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасаг

  Хо Жи Сү Хоол боловсруулах эрхтэн судлалын тасгийн мэргэжлийн эмч

Зүрхний тасаг

Буцаж явах

 • Зүрхний тасаг

  Пак Ын Жин зүрх судасны мэргэжлийн эмч

 • Зүрхний тасаг

  Пак Ил зүрх судасны мэргэжлийн эмч

Бөөрний тасаг

Буцаж явах

 • Бөөрний тасаг

  Ким Мүн Жэ

 • Бөөрний тасаг

  Им Жон Тэг

Амьсгалын эрхтний эмгэг судлалын тасаг

Буцаж явах

 • Амьсгалын эрхтний эмгэг судлалын тасаг

  Со Вон На Амьсгалын замын эрхтний эмгэг судлалын мэргэжлийн эмч

 • Амьсгалын эрхтний эмгэг судлалын тасаг

  Жон Сан Хүн Амьсгалын замын эрхтний эмгэг судлалын мэргэжлийн эмч

Дотоод шүүрлийн булчирхайн тасаг

Буцаж явах

 • Дотоод шүүрлийн булчирхайн тасаг

  Жой Ми Хе Дотоод шүүрлийн булчирхайн мэргэжлийн эмч

Чих хамар хоолойн тасаг

Буцаж явах

 • Чих хамар хоолойн тасаг

  И Жэ Үн Чих хамар хоолойн тасгийн мэргэжлийн эмч

Мэс заслын тасаг

Буцаж явах

 • Мэс заслын тасаг

  Пак Жэ Жүн Мэс заслын мэргэжлийн эмч

Хөх бамбай булчирхайн мэс заслын тасаг

Буцаж явах

 • Хөх бамбай булчирхайн мэс заслын тасаг

  Пак Сан Ын

Гэмтлийн мэс заслын тасаг

Буцаж явах

 • Гэмтлийн мэс заслын тасаг

  мөчний төвийн захирал ЧУ СҮ ХЁНЬ

 • Гэмтлийн мэс заслын тасаг

  Со Бу Гён Гэмтлийн мэс заслын мэргэжлийн эмч

 • Гэмтлийн мэс заслын тасаг

  Ги Ён Мүн / Гэмтлийн мэс заслын мэргэжлийн эмч

 • Гэмтлийн мэс заслын тасаг

  Пак Вон Гын / Гэмтлийн мэс заслын мэргэжлийн эмч

Мэдрэлийн мэс заслын тасаг

Буцаж явах

 • Мэдрэлийн мэс заслын тасаг

  нуруу нугасны төвийн захирал И Жун Сон

 • Мэдрэлийн мэс заслын тасаг

  Чүэ Жун Вон Мэдрэлийн мэс заслын мэргэжлийн эмч

Мэдрэлийн тасаг

Буцаж явах

 • Мэдрэлийн тасаг

  Чүэ Жэ Хүн Мэдрэлийн тасгийн мэргэжлийн эмч

 • Мэдрэлийн тасаг

  Чүэ Юн Жэ Мэдрэлийн тасгийн мэргэжлийн эмч

Нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг

Буцаж явах

 • Нөхөн сэргээх эмчилгээний тасаг

  Жон Тэ Ху Нөхөн сэргээх эмчилгээний мэргэжлийн эмч

Арьс, урологийн тасаг

Буцаж явах

 • Арьс, урологийн тасаг

  Ү Жун Хён Урологийн тасгийн мэргэжлийн эмч

Хүүхдийн тасаг

Буцаж явах

 • Хүүхдийн тасаг

  Гвон Юун Сүн Хүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмч

 • Хүүхдийн тасаг

  И Вон ЖээмчХүүхдийн нарийн мэргэжлийн эмч

Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг

Буцаж явах

 • Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасаг

  Ким Хи Жүн Сэтгэцийн эрүүл мэндийн тасгийн мэргэжлийн

Эмэгтэйчүүдийн тасаг

Буцаж явах

 • Эмэгтэйчүүдийн тасаг

  Чүэ Хён Ү Эмэгтэйчүүдийн эмч

Нэгдсэн эмчилгээний тасаг

Буцаж явах

 • Integrative Functional Medicine

  Чүэ Жэ Сон эмнэлгийн дарга Дотрын мэргэжлийн эмч

Гэр бүлийн тасаг

Буцаж явах

 • Гэр бүлийн тасаг

  Гвон Гү Жин эмч Гэр бүлийн тасаг

Яаралтай тусламжийн тасаг

Буцаж явах

 • Яаралтай тусламжийн тасаг

  яаралтай түргэн тусламжийн төвийн захирал И Жэ Хүн

 • Яаралтай тусламжийн тасаг

  Мин Хён Гюү Яаралтай тусламжийн тасгийн мэргэжлийн эмч

 • Яаралтай тусламжийн тасаг

  Ян Сын Хуан Яаралтай тусламжийн тасгийн мэргэжлийн эмч

 • Яаралтай тусламжийн тасаг

  Чүэ Бун Хаг Яаралтай тусламжийн тасгийн мэргэжлийн эмч

 • Яаралтай тусламжийн тасаг

  И Дун Жүн Яаралтай тусламжийн тасгийн мэргэжлийн эмч

 • Яаралтай тусламжийн тасаг

  И Чан Мин Яаралтай тусламжийн тасгийн мэргэжлийн эмч

Мэдээгүйжүүлэлтийн тасаг

Буцаж явах

 • Мэдээгүйжүүлэлтийн тасаг

  Со Дун Хёг Мэдээгүйжүүлэлтийн мэргэжлийн эмч

 • Мэдээгүйжүүлэлтийн тасаг

  Юн Хе Жин Мэдээгүйжүүлэлтийн мэргэжлийн эмч

Дүрс оношилгооны тасаг

Буцаж явах

 • Дүрс оношилгооны тасаг

  Ян Хе Жин рс оношилгооны мэргэжлийн эмч

 • Дүрс оношилгооны тасаг

  Ким Сын Хён Дүрс оношилгооны мэргэжлийн эмч

 • Дүрс оношилгооны тасаг

  Шин Дун Жэ Дүрс оношилгооны мэргэжлийн эмч

 • Дүрс оношилгооны тасаг

  Шин Сан Үг Дүрс оношилгооны мэргэжлийн эмч

 • Дүрс оношилгооны тасаг

  Чүэ Хи Сог Дүрс оношилгооны мэргэжлийн эмч

Онош тодруулах шинжилгээний тасаг

Буцаж явах

 • Онош тодруулах шинжилгээний тасаг

  Жон Ён Жин Захирал Онош тодруулах шинжилгээний тасгийн мэргэжлийн эмч

Мэргэжлийн өвчин судлалын тасаг

Буцаж явах

 • Мэргэжлийн өвчин судлалын тасаг

  Ким Жон Хүн Мэргэжлийн өвчин судлалын тасгийн эмч

 • Мэргэжлийн өвчин судлалын тасаг

  Мэргэжлийн өвчин судлалын тасгийн эмч Мэргэжлийн өвчин судлалын тасгийн эмч

 • Мэргэжлийн өвчин судлалын тасаг

  Ким Ги Үн Мэргэжлийн өвчин судлалын тасгийн эмч

 • Мэргэжлийн өвчин судлалын тасаг

  Yang, Jeongock Мэргэжлийн өвчин судлалын тасгийн эмч